Monthly Archives: March 2021


Političke partije, grupe, sindikati i frakcije, koji su polagali pravo predstavljanje radnika i naroda dugo su formalno bili verni Pariskoj komuni. U ovome su se slagali sa Marksovom zaključnom napomenom iznesenoj u njegovoj divljenja dostnojnoj knjizi Građanski rat u Francuskoj: ā€žPariski radnici sa svojom Komunom, biće večno slavljeni kao nosioci […]

Pariska komuna: politička deklaracija o politici – Alen Badiju [esej]


NovogodiÅ”nja –Ovdje Nova godina počinje u novembru a zavrÅ”ava u februaru kao da ljudi nemaju pametnija posla za preostale dane NeÅ”to je prokleto teÅ”ko u kvaru u vazduhu dim od petardi dječurlije Tako bih voljela da sam mehaničar da popravim auspuh NeÅ”to je prokleto teÅ”ko zaglavljeno sprečava protok kroz vazduh […]

Triangl – Katarina Sarić [poezija]


Kovač – Dvorac Tiljerije, oko 10. avgusta 1792. – Strahovit od snage i od pijanstva svog,S rukom na držalju čekića ogromnog,Obuzet smejanjem gromkijim od fanfara,Pogledom satirući debelog vladara,Kovač je Luju kralju zborio u danKad se narod sjatio, bunom zanjihan,U dvor, da bi dronjke vukā€™o međā€™ pozlatama.Pupavi kralj stajaÅ”e, bled kā€™o […]

Kovač – Artur Rembo [poezija]