Lična karta novosadske književne scene: promocija “Indeksa 21” [književna.mašina]


Dragan Babić (moderator), Marina Radovanović, Bojan Samson, Darija Sabadoš, Ksenija Golubović, Marko Jovanović, Branislav Živanović (priređivač)

Novembarski ciklus ovogodišnjeg festivala Književna mašina zatvoren je promocijom zbirke pesama Indeks 21: panorama novije novosadske poezije, 27. novembra u kafiću RebelRelic. Ovu publikaciju je prethodne godine izdalo Prelom izdavaštvo. U karakterističnoj atmosferi kojom ovaj kafić odiše, o publikaciji su govorili priređivač Branislav Živanović, Marko Jovanović koji je govorio ispred Prelom izdavaštva, kao i pesnici i pesnikinje koji su zastupljeni u Indeksu: Bojan Samson, Darija Sabadoš, Ksenija Golubović i Marina Radovanović. Promocija je bila organizovana na sledeći način: pesnici i pesnikinje su na početku i na kraju događaja čitali po jednu svoju pesmu, dok su u međuvremenu, zajedno sa Jovanovićem i Živanovićem, odgovarali na interesantna pitanja koja je postavljao voditelj programa Dragan Babić.

 Sadržaj ove publikacije već u dobroj meri ispunjava izvesno panoramsko obećanje iz naslova: u zbirci je zastupljeno 48 novosadskih pesnika i pesnikinja novije generacije. Međutim, panoramski karakter ove publikacije se ne iscrpljuje samo u broju zastupljenih pesama – zbirka sadrži pesnike i pesnikinje različitih generacija, ali i različitih poetika. Razume se, i ono novosadsko u naslovu publikacije ne treba razumeti previše usko: radi se o pesnicima i pesnikinjama čija je poezija makar u nekom trenutku stvarana u Novom Sadu. U tom smislu, Indeks 21 predstavlja pokušaj da se na najsveobuhvatniji  mogući način obuhvati sve ono što bismo mogli nazvati novijom novosadskom poezijom. O tom pokušaju je, na početku programa, nakon prvog kruga čitanja pesama, svedočio i sam priređivač Branislav Živanović. Govorio je o svom priređivačkom iskustvu – on je detektovao činjenicu da se u Novom Sadu već neko vreme čuju neki novi pesnički glasovi koje bi bilo dobro sagledati iz šire perspektive. Pribojavao se, međutim, opasnosti za koju je unapred znao da je neizbežna – i panoramski pogled ima svoja ograničenja i u publikaciji je bilo nemoguće obuhvatiti sve pesnike i pesnikinje novije generacije čije je stvaralaštvo vezano za Novi Sad. Shodno tome, navodi Živanović, postojali su i određeni kriterijumi na osnovu kojih je odlučivao o izboru: da bi pesnici i pesnikinje bili zastupljeni u izboru, neophodni uslov bila je njihova prethodna afirmacija na nekim relevantnim književnim platformama – festivalima,  javnim čitanjima, časopisima, zbirkama poezije itd. Međutim, razume se, spisak autora i autorki koji pripadaju novijoj novosadskoj poeziji nije konačan – on će se sigurno vremenom proširivati.

Marko Jovanović, član Prelom izdavaštva, ali i entuzijasta na polju književnosti sudeći po rečima voditelja programa, govorio je o Prelomu kao i o načinu na koji se Indeks 21 uklapa u šire okvire njihove izdavačke delatnosti. S jedne strane,  Prelom izdavaštvo je nastalo u Novom Sadu i u tom smislu su se osećali pozvanim da podrže ono što se dešava na novosadskoj pesničkoj sceni. S druge strane, navodi Jovanović, s obzirom na činjenicu da ova zbirka izlazi u ediciji Slobodni stih, Indeks 21 se savršeno uklapa u ono što sam naslov edicije zahteva – to je pokušaj da se otvori jedan novi prostor slobode za mlade autore i autorke.

S obzirom na činjenicu da zastupljeni pesnici i pesnikinje pripadaju različitim generacijama, autor je postavio pitanje o njihovom ličnom doživljaju ove publikacije. Ksenija Golubović navodi da pojavljivanje svoje poezije u ovakoj zbirci doživljava izuzetno značajnim: svedočila je o prijatnom i motivišućem osećaju koji ima zbog činjenice da se njena poezija nalazi u zbirci zajedno sa pesnicima i pesnikinjama za koje drži da su vanredno vredni. Dariji Sabadoš je izbor u ovoj zbirci takođe imponovao, naročito zbog toga što dolazi iz sfere prirodnih nauka. Pored toga, ona navodi da značajnu prisutnost pesnikinja u ovoj zbirci smatra izuzetno važnom. Bojan Samson je novosadsku pesničku scenu opisao kao veoma interesantnu i raznovrsnu u poetičkom smislu. On smatra da je zasigurno moguće govoriti u jednoj novijoj pesničkoj generaciji, kako u Novom Sadu, tako i u Srbiji – upravo zbog toga što se, po njegovom sudu, čuju novi glasovi sa karakterističnim poetikama. S obzirom na to, on je izrazio znatiželju za buduće puteve kojim će se ova scena razvijati. Naročito je pohvalio i otvorenost ove publikacije: Indeks nastoji da uključi autore i autorke u lokalni književni život. Tu vrstu otvorenosti Samson smatra jednim od presudnih kvaliteta pesničke generacije kojoj i sam pripada. Marina Radovanović je takođe svedočila o pozitivnom iskustvu učešća u ovoj zbirci – činjenicu da je njena poezija zastupljena u Indeksu rame uz rame sa autorima koji imaju ozbiljne pesničke biografije bitno je motiviše za dalji rad. Nakon razgovora, Darija Sabadoš, Ksenija Golubović i Marina Radovanović i Bojan Samson ponovo su čitali svoje pesme.

Promociju je zaključio Živanović razmatrajući odjeke koje je ova publikacija proizvela: kao i uvek kada je književni život u Srbiji u pitanju, kritike, prikazi i rasprave o novijim književnim poduhvatima dolaze veoma sporo. Bez obzira na to, naglašava Živanović, veoma je bitno da je panorama Indeks 21, kao svojevrsna lična karta novosadske književne scene dostupna. Pored toga, on ističe svoje dvojako zadovoljstvo: prvo u pogledu na saradnju sa samim pesnicima i pesnikinjama zastupljenim u ovoj publikaciji. Konačno, naglasio je da je zadovoljan i načinom na koji su zastupljeni pesnici i pesnikinje percipirali njegov priređivački rad.

Luka Rudić


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *