logor


(odlomak zasnovan na romanesknom rukopisu u nastajanju) Kada je 10. jula 1941. godine na adresu predsednika OpÅ”tine grada Beograda stigao hitan dopis, zgrada 18. peÅ”adijskog puka na Dedinju joÅ” uvek nije bila u potpunosti sanirana od posledica intenzivnog Å”estoaprilskog bombardovanja Beograda. U dopisu koje je poslao Upravnik grada Beograda stajalo […]

Zemljotres, pukotina, sećanje: II – Marko Bogunović