Daily Archives: March 20, 2021


NovogodiÅ”nja –Ovdje Nova godina počinje u novembru a zavrÅ”ava u februaru kao da ljudi nemaju pametnija posla za preostale dane NeÅ”to je prokleto teÅ”ko u kvaru u vazduhu dim od petardi dječurlije Tako bih voljela da sam mehaničar da popravim auspuh NeÅ”to je prokleto teÅ”ko zaglavljeno sprečava protok kroz vazduh […]

Triangl – Katarina Sarić [poezija]