Daily Archives: September 7, 2022


Marko Jovetić Somborske kiÅ”e U Somboru sam voleo neku Svetlanujednog leta.Jao kad bi znao kako se spavane bi me glavane bi me glavaovako mučila.Govorila mi jepopij kafetinnisi balavacistuÅ”iraj seuradi neÅ”tohoćeÅ” li da te izmasiram?A ja sam sluÅ”ao njene rečigledao njene rukei plakao.Avgust je, taj večni avgusti ove godineni daÅ”ka vetrani […]

Marko Jovetić – Somborske kiÅ”e [književna.maÅ”ina]