Mariađorđia Ulbar – Razglednice za poremećaj raspoloženja [književna.mašina]Razglednice za poremećaj raspoloženja

 

  1. Dan

 

Stepenište od lisća severac

udari po plaži poput platna

nestaje prostirka, šušti kroz granje

i rađa se visoki cvet tvrde agave:

ne baviti se ničim nego se samo

putpuno otvoriti.

 

 

  1. Dan

 

U potpunosti otvoriti prolaz, prečnik

bez viška, prolaz koji je unutra, a unutra sam sišla veoma nisko. Obezbeđujem

dragulje iz pećina koji iznenadjuju u mraku

mada gore na svetlosti ne blistaju ni malo.

 

 

  1. Dan

 

Ne blistaju. Dodirnuti svarnost kažu

sačinjena od vetrova i dlaka i skrivanja.

Biti dvoje je trauma i karakter: znaj da

ako se zaustavim onda

sam spreman da potrčim. A posle ove istine tišina.

 

 

  1. Dan

 

Tišina. Dakle, nagnuli smo se: bili smo svi spužve i voda  i onda smo dodali intermeco

vazduha i čvorova i imao sam osećaj

i hranila sam se

kao vaza s visećim biljkama – oh čudo terasa …

 

 

  1. Dan

 

O čudo potonulih i skrivenih

terasa. Penjem se s dva prsta i

kaplje na zemlju tvoje mnoštvo a

zgusnutost se pretvara u maniju. Već smo u ovom gubitku, u nesreći radosti.

 

 

 

  1. Dan

 

Raspukla radost ispunjava luke. Sa brda

posmatramo odigravanja, totalne poglede i neprohodne staze,

poznavanje tračica s cvetovima koji pucaju,

i pucanje cveća na divnim podlakticama.

 

 

  1. Dan

 

Divne su bile koštane košare

gde smo se ulivali i naslonili obraze

blistanje kostiju, slutnja ispod kože ja

sam samo jedna, ali govorim u ime svih

pozdravljam, dugo milovanje, ekstremnu sintezu.

 

 

  1. Dan

 

Ekstremna sinteza: u nepovezanoj ravnoteži

mislili smo da iskoristimo izabrana ćutanja.

Dođi danas i položi glavu

zatvori oči urezane u lice

nagni to jaje glave u ruci

Daj ga meni.

 

 

  1. Dan

 

Daj mi kap zlata na svom dlanu

kap soli tvog uma

preživi zlo

zaborava života

uzaludnost koja se širi je pogon teskobe

i drhtaj

je moguće ime spasenja.

 

 

Grčka serija

 

Sitni biser nemogućeg

leži na dnu čaše

dopušten je samo gutljaj, pokušati ga tako

da klizne u grudi

a zatim zasijati

bez razloga bez straha.

 

*

Bez razloga bez straha

otvorila sam usta:

videti prolaz od pene

malene flote oko resice

nizanje belih jedara.

Nosim daljinu u grlu.

 

*

Otvorila sam usta

zbog očnjaka žeđi i zbog otpuštanja

hoću reći zbog žeđi za svetom što je na površini

i zbog otpuštanja od linearnog vremena.

 

*

Maslačak iz linearnog vremena

penje se uz klanac litica

i pre no što stigne do vrha

za naše oko već je nestao.

 

*

Za naše oko već je nestao

to znači da smo nas dvoje

podigli pogled

usredsređeni na sferu cveta

koji ne traje

na pulsirajuće, lagano, uzdizanje.

 

*

Tokom laganog, pulsirajućeg uzdizanja

razmišljali smo

na ravnici probijenoj gnezdima pauka

pridržavali smo se grčevito

uzvišenja vatre i bisera

totalno

i čisto odsustvo konvergentnog sočiva.

 

*

Potpuno i čisto odsustvo mišljenja

nesporazum kao nedostatak vazduha

a ko se umesto toga bojao

nije uspeo da se usidri na ostrvo

na kome je jezik stablo

i pesak i jedino sazvežđe što nikad ne tamni.

 

 

*

Jedino sazvežđe što nikad ne tamni

objasni nam kako duva samoća

kreće se poput jugozapadnog vetra

i gura napred gura gura

pokreće nas, oplemenjuje.

Kefalonija, Avgust 2018

 

 

 

Prevela sa italijanskog Valentina Sileo


Mariađorđia Ulbar je književnica, profesorica i prevoditeljka. Njene su pesme objavljivane u časopisima u Italiji, Meksiku, Poljskoj, Nemačkoj, Španiji, Grčkoj, Austriji i SAD. Objavila je sledeće knjige: Ponoćne pomorandže (Maremmi, 2012), “Na kamenju sečenom i pomerenom“ u XI Svesci savremene italijanske poezije (Marcos y Marcos, 2012) ), ilustrovane knjižice Osnabrik and Transkontinentale (Collana Isola, 2013), Heroji su heroji (Marcos y Marcos, 2015), Bestijarijum (Nervi Edizioni, 2015), Ligea (Elliot, 2018) i Hotel Aster (Amos, 2022). Od 2012. godine pokrenula je i uređuje eksperimentalnu izavačku kuću Kolana Izola, koja objavljuje ilustrovane pesničke knjižice. Pored toga, drži radionice kreativnog pisanja „poezija i imaginacija“ po čitavoj Italiji.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *