Daily Archives: February 11, 2024


Uvodna reč prevodioca Ā  Ovde se radi o jednom preglednom, informativnom tekstu, koji predstavlja sažeto i hronoloÅ”ko mapiranje internacionalizama i kosmopolitizama. Čini mi se bitnim jer se te ideje danas neretko uzimaju povrÅ”no, čime slabe kao protiv-argumenti rasizmu, nacionalizmu, ali i Å”ire gledano ā€“ kapitalističkom tipu globalizacije koji živimo. Često […]

Internacionalizam i kosmopolitizam, jedna paralaksa – Etjen Balibar [esej]