Aristofan – Sporenje Eshila i Euripida [Žabe/odlomak]                ESHIL

Kakav susret! Uh, sav ceptim i u meni

                                                sve se kuva

                               što s ovakvim

moram još da diskutujem. Ko s njim da se

                                                prenemaže!

                                 Ali, eto, da ne kaže:

„Ćuti pređen“ – reci mi ti Evripide,

                                                zbog čega je

                                pesnik cenjen?

 

                EVRIPID

Uzdižemo svetu moral, razvijamo svet

                                                i razum,

                                 mi činimo

da svi ljudi širom sveta budu bolji.

 

                ESHIL

Al’ mi neko pamet soli!

                 E, al’ ako ti to nisi postigao,                                             1010

već naprotiv, od poštenih i valjanih načinio

                                                prave rđe,

reci onda, kakvu misliš kaznu da si

                                                zaslužio?

 

                DIONIS

Smrt, naravno! Odgovaram mesto njega.

 

                ESHIL

A kakve sam, pazi samo, u početku, ljude njemu

                                                ja predao:

junačine – sve visoke, dične, moćne, ne junake

                                                na jeziku,

zazjavala s gradskog trga, ni hulje ko ovo sada,

                                ne nitkove,

zabušante, već sve sama živa vatra, sve odiše

                                                mačem, kopljem,                 1015

                                                 trostruka mu

                                perjanica, sev kacige, oklop žeže –

                                                 „srce štit mu sedmokožni“…

 

                EVRIPID

Uh, evo je, gurnu napast! jao lele!

 

                DIONIS (za sebe)

                                 Dok iskuje sve šlemove, dotući će

                                                                 čak i mene.

 

                DIONIS

A na koji način, reci, muževne ih stvori tako?

De, Eshile, reci kako? Šta si se tu ukipio,

                                 pa ćutiš i besniš samo!                                      1020

 

                ESHIL

Dramu stvorih: sva Arejem kipti…

 

                DIONIS

                 Koju?

 

                ESHIL

                                 „Sedmoricu protiv Tebe“.

U svakom rasplamti smesta silnu žudnju

                                                prema boju.

 

                DIONIS

Pa to je to što ne valja: Tebancima ti pripisa

                                                u toj drami

sve junaštvo, svu srčanost, hrabrost mušku –

                                                 i dobićeš za to ćušku!

                               

               (Poleće na Eshila).

               

                ESHIL

Da l’ je vama ko branio da vežbate hrabrost?

                                                 Samo,                                                    1025

                                vi marili niste za to.

I baš stoga, ko pouku, „Persijance“ stvorih

                                                za vas

                                sa porukom:

„Iznad svega uvek želi da pobediš“. Bilo je to

                                                remek-delo i vrhunac

mog uspeha.

 

                DIONIS

Bar ja bejah sav očaran kad tužaljku ona poče

nad Darijem mrtvim, a hor, evo ’vako

                                                kršeć ruke,

                                zaleleka: kuku, lele!

 

                ESHIL

S takvom temom pesnik pravi valja

                                                 da se pozabavi.                                   1030

                                Vidiš kako od davnina

svi pesnici vrla duha, plemeniti, predadoše

                                                čovečanstvu

                                znanje, mudrost,

                                od koristi vazda behu.

Svete tajne misterije Orfej otkri i pouči

                                                ljude da se

                                nasilja, ubistva klone.

Začetnik je medicine Musaj bio, i moć silnu

                                proricanja otkrio je

                                                rodu svome,

Kad se žanje, kad se seje, to težaku Hesiodov

                                                spev pokaza;

                                božanskog Homera slava,

ugled, dika, u čemu je? Što korisnom poučava:

                                                 kakav bojni                                          1035

                                poredak, naoružanje,

                                kakvu hrabrost

bitka traži.

 

                DIONIS

        Al’ blesavka Pantakleja naučio ipak nije:

litiju da vodi krene onomade, pa čelenke

                                                remen prvo

zakopčao, tek se nešto prisetio, pa odozgo

kacigu da stavi htede.

 

                ESHIL

        Al’ naučih mnoge druge, čestite i kako treba:                      1040

Lamaha, na primer, samo, po čijem je

                                                liku dičnom

moj genije izvajao uzore i oličenja

                                                svih vremena,

nepresušni izvor Lamah za junake

                                                mojih drama,

Za Patrokle, za Teukre, sve junake

                                                lavljih srca,

da razdrmam građanina, pa da đipi

i da zapne da ubija, ko i oni, čim ga prene

                                                trube jeka.

 

Al’ da kurve kakve stvaram, Fedre razne,

                                                Stenobeje,

Zevsa mi, u takve stvari upušto se

                                                nisam nikad.

I u celom mome delu sumnjam da će iko živi

naći ženu koja voli.

 

                EVRIPID

Pa da, kad je i pesniku ljubav do sad

                                                nepoznata.

 

                ESHIL

                                 I od sada, daj mi bože. Al’ se zato                  1045

Afrodita tolko puta i na tebe i na tvoje

                                                sve likove obarala

svom težinom, dok te nije, gle, konačno

                                                                savladala.

 

DIONIS

Jest, bogami, baš je tako! Jer te stiže

od sopstvene žene ono

                što za tuđe u dramama tvojim piše.

 

                EVRIPID

Ama hajde! Sve u svemu, čime li to,

ništarijo, Stenobeje škode gradu?

 

                ESHIL

          Kako čime? A što fine, vrle gospe                                        1050

i građana uvaženih verne drage

sad kukutu ispijaju – Belerofont Evripidov

 to ih uči, u praksu je to već ušlo!                                                     1052

 

                EVRIPID

A o Fedri oni priču, zar sam ja to izmislio?

 

                ESHIL

Nisi stvarno, al’ poroke pesnik mora

da prikriva, a ne da ih još na sceni

                u stihove čak izliva,

                da publiku poučava.

Malu decu uči, zna se, učitelj, a za odrasle

pesnik je to. Pesnik mora da opeva –

                 časne stvari.                                                          1055

 

 

Prevela Radmila Šalabić

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *