tragedija


A) OPÅ TI DEO Ā  UMETNIČKO STVARALAÅ TVO UOPÅ TE Ā  I DEFINICIJA UMETNIČKOG STVARALAÅ TVA. RAZLIKE PO SREDSTVIMA PODRAŽAVANJA Ā  Raspravljamo o pesničkoj umetnosti samoj i o njenim obliĀ­ciĀ­ma, Å”ta je svaki u suÅ”tini, i kakav oblik treba davati pesničkom graĀ­divu ako se hoće da pesničko delo bude lepo, a zatim o broju […]

Aristotel – Poetika [odlomak]