Impressum


Rizom
časopis za književnost, filozofiju i druŔtvenu teoriju

Izdaje:
Udruženje ā€žMračna komoraā€œ
Novi Sad


Glavni i odgovorni urednik:
Stevan Bradić

Redakcija:
Marko Bogunović, Branislav Živanović, Milica Denković, Jelena Anđelovski

Stalni saradnici:
Aleksa Nikolić, Nikola Oravec, Marko Jovanović

Lektura i korektura:
Mračna komora

Dizajn i prelom Ŕtampanog izdanja:
Luka Prstojević

Å tampa:
Novi Obrt, Novi Sad

ISSN 2738-0602

Website: www.rizom.rs

Facebook: https://www.facebook.com/mracna.komora.camera.obscura/

E-mail: rizom.casopis@gmail.com

Ā