Impressum


Rizom
časopis za književnost, filozofiju i društvenu teoriju

Izdaje:
Udruženje „Mračna komora“
Novi Sad


Glavni i odgovorni urednik:
Stevan Bradić

Redakcija:
Marko Bogunović, Branislav Živanović, Milica Denković, Jelena Anđelovski

Stalni saradnici:
Aleksa Nikolić, Nikola Oravec, Marko Jovanović

Lektura i korektura:
Mračna komora

Dizajn i prelom štampanog izdanja:
Luka Prstojević

Štampa:
Novi Obrt, Novi Sad

ISSN 2738-0602

Website: www.rizom.rs

Facebook: https://www.facebook.com/mracna.komora.camera.obscura/

E-mail: rizom.casopis@gmail.com