Monthly Archives: November 2023


Iz Prvog ciklusa – Elba, Italija Ā – klečim pred istrunulim maÅ”inama s rudarima u mislima na mineralnoj plaži okamenjenih kapi njihovog znoja – na ovom mestu spuÅ”tam olovku da ne bih umrla od sećanja, vozim se na crnu plažu. na toj rudarskoj plaži nema hlada. ona je najnapornije mesto u […]

Jelena Anđelovska – Kuća se nije mrdnula [poezija]