badju


Alen Badju je nedavno oglasio da će prestati da drži svoj seminar. Takođe je najavio da će uskoro objaviti Imanenciju istina, zavrÅ”avajući trilogiju koja obuhvata Biće i događaj i Logiku svetova. Ovaj energični osamdesetogodiÅ”njak ne prestaje da piÅ”e: nedavno je objavio Je vous sais si nombreuxā€¦, Tradition allemande dans la […]

Moramo ponovo izmisliti politiku: razgovor Alena Badjua i Lorena Žofrana


Prvu i mnogo opÅ”irniju verziju ovog teksta, sa drugim težiÅ”tem, izložio sam 2001. godine u Veneciji, na konferenciji ā€žPitanje umetnosti u trećem milenijumuā€œ, organizovanu od strane GERMSa (Groupe d’ʒtude et de Recherche des MĆ©dias Symboliques), pod vođstvom Kiro Brunija (Ciro Bruni). JoÅ” opÅ”irnija verzija, pisana stilom koji je verovatno bio […]

Manifest afirmacionizma – Alen Badju