ATU


3
Rizom je konačno zadobio svoju Å”tampanu varijantu! Časopis koji je pred vama rezultat je dugogodiÅ”njeg rada grupe ljudi koji su smatrali da je važno da se otvori prostor na kome bi, bez posredovanja ma koje dosadaÅ”nje uredničke volje, bilo moguće podeliti ideje o književnosti, filozofiji i druÅ”tvu. Cela priča je […]

Prvi broj, konačno! – Stevan Bradić


Stevan Bradić interviews members of the Autonomous Tenants Union – During my stay in Chicago in 2019 I met with the members of the Autonomous Tenants Union, an organization from Albany Park, that fights for tenantsā€™ rights through direct action, founded on the idea that housing is a human right. […]

The Use of Collective Power: Pre-pandemic Interview With the Members ...


Tokom mog proÅ”logodiÅ”njeg [2019] boravka u Čikagu sreo sam se sa članovima Autonomnog sindikata stanara (Autonomous Tenants Union, ATU), organizacije iz Olbani parka, u Čikagu, koja se bori za prava stanara kroz direktnu akciju. Osnovana je sa idejom da je pravo na stanovanje osnovno ljudsko pravo. Razgovarao sam sa Džejkom […]

Upotreba kolektivne moći: pretpandemijski intervju sa članovima Autonomnog sindikata stanara ...