Pesma onih kojih se sve ovo tiče i koji to sve već znaju – Hans Magnus Encensberger [protesti/poezija]


Da nešto mora da se uradi i to pod hitno

to znamo već

 

da je međutim prerano da se nešto uradi

da je međutim prekasno da se nešto uradi

to znamo već

 

i da nam je dobro

i da će to i dalje da bude ovako

i da to nema nikakvog smisla

to znamo već

 

i da smo krivi

i da ne možemo ništa što smo krivi

i da nismo krivi što ne možemo ništa što smo krivi

i da nam je svega dosta

to znamo već

 

i da bi možda bilo bolje začepiti gubicu

a da mi nećemo začepiti gubicu

to znamo već

 

i da ne možemo nikome pomoći

i da nama niko neće pomoći

to znamo već

 

i da smo sposobni

i da imamo izbor između ništa i ponovnog ništa

i da ovaj problem moramo temeljno da proanaliziramo

i da čaj pijemo sa dve kocke šećera

to znamo već

 

i da smo protiv ugnjetavanja

i da će cigarete poskupiti

to znamo već

 

i da mi baš svaki put vidimo kako to dolazi

i da ćemo svaki put biti u pravu

i da iz toga ništa ne proizilazi

to znamo već

 

i da je to sve istina

to znamo već

i da je to sve laž

to znamo već

i da je to sve

to znamo već

 

i da izdržati nije sve nego nije ništa

to znamo već

 

i da ćemo sve to pregurati nekako

to znamo već

 

i da sve to nije ništa novo

i da je život lep

to znamo već

to znamo već

to znamo već

 

i da to sve već znamo

to znamo već

 

 

Preveo sa nemačkog Oto Horvat

Poslednji pozdrav astronautima, Agora, Zrenjanin, 2010.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *