Monthly Archives: May 2023


Bili Ramzel je rođen u Korku 1977. godine. Obrazovao se u Å”koli ā€žSeverni Manastirā€œ i Univerzitetskom koledžu u Korku. Objavio je dve zbirke pesama kod izdavača Dedalus pres, Komplikovana zadovoljstva (2007), i San arhitekte o zimi (2013), koja je bila u užem izboru za nagradu za poeziju Irskog Tajmsa, a […]

ā€žPisanje iz druge perspektiveā€œ ā€“ intervju sa Bilijem Ramzelom