Monthly Archives: October 2017


Prikaz: Petar Matović Iz srećne republike, Kulturni centar Novog Sada 2017.   Simulakrum i mesto poezije  ÄŒitajući novu zbirku pesama Petra Matovića Iz srećne republike imao sam prilike da vidim jedan jedinstven poetički senzibilitet. Pored toga Å”to ona proizilazi iz prethodnih Matovićevih zbirki, neodoljivo podseća na Bodrijarovu Ameriku. Poezija se […]

Virtuelni protok i tiÅ”ina maÅ”ina – Nikola Oravec


(Samanta Å veblin ā€“ Ptice u ustima, Agora, Zrenjanin, 2015) Čovek je jedinka nerazmrsivih tajni. I pre nego Å”to požurimo da prethodni iskaz proglasimo floskulom, moramo se setiti da je on u isto vreme premisa na kojoj se život razgranava u (ne)kontrolisanim pravcima. Zajedno sa tajnom, tehnika pripovedanja velike priče na […]

Nasilje kao norma – Marko Bogunović


  (tekst koji zapravo nije ni o jednoj od te tri teme) ā€žNiÅ”ta ne posjeduje vlastitu stvarnost, sve je delirij, himera: vjetar Å”to puÅ”e, kiÅ”a Å”to pada, čovjek koji misli. Toga jutra u mokrom vrtu Å”to se suÅ”io na suncu, osjetio sam, jasno da ne može jasnije, varku u njezinoj […]

Fernando Vallejo, Narcosi i bogorodica plaćenika – Josip Ivanović(odlomak zasnovan na romanesknom rukopisu u nastajanju) Kada je 10. jula 1941. godine na adresu predsednika OpÅ”tine grada Beograda stigao hitan dopis, zgrada 18. peÅ”adijskog puka na Dedinju joÅ” uvek nije bila u potpunosti sanirana od posledica intenzivnog Å”estoaprilskog bombardovanja Beograda. U dopisu koje je poslao Upravnik grada Beograda stajalo […]

Zemljotres, pukotina, sećanje: II – Marko Bogunović