politika


Političke partije, grupe, sindikati i frakcije, koji su polagali pravo predstavljanje radnika i naroda dugo su formalno bili verni Pariskoj komuni. U ovome su se slagali sa Marksovom zaključnom napomenom iznesenoj u njegovoj divljenja dostnojnoj knjizi Građanski rat u Francuskoj: ā€žPariski radnici sa svojom Komunom, biće večno slavljeni kao nosioci […]

Pariska komuna: politička deklaracija o politici – Alen Badiju [esej]


Razgovor vodio Lorenco MarziliĀ  Britanski filmski reditelj Ken Louč jedan je od najpoznatijih filmskih glasova danaÅ”njice. U pitanju je krajnje angažovani umetnik i jedan od nekolicine reditelja koji su dva puta nagrađivani Zlatnom Palmom. Njegovi se filmovi često bave druÅ”tveno-političkim problemima. Loučov opus obuhvata Å panski građanski rat (Land and Freedom), […]

Ako ne razumemo klasnu borbu, ne razumemo niÅ”ta – Ken ...

Alen Badju je nedavno oglasio da će prestati da drži svoj seminar. Takođe je najavio da će uskoro objaviti Imanenciju istina, zavrÅ”avajući trilogiju koja obuhvata Biće i događaj i Logiku svetova. Ovaj energični osamdesetogodiÅ”njak ne prestaje da piÅ”e: nedavno je objavio Je vous sais si nombreuxā€¦, Tradition allemande dans la […]

Moramo ponovo izmisliti politiku: razgovor Alena Badjua i Lorena Žofrana


  Izabella Goldstein je spinto-sopran pevačica i iskusna horska dirigentkinja. Trenutno sa porodicom živi u Mančesteru, gde zavrÅ”ava doktorat o pesmama jevrejskog podzemlja u VarÅ”avi pre drugog svetskog rata. U Novi Sad je prvi put doÅ”la pre nekoliko godina, dok je njen suprug Piotr ovde radio istraživanje vezano za druÅ”tvena […]

Drugačije jevrejske pesme: intervju sa pevačicom Izabellom GoldsteinPrvu i mnogo opÅ”irniju verziju ovog teksta, sa drugim težiÅ”tem, izložio sam 2001. godine u Veneciji, na konferenciji ā€žPitanje umetnosti u trećem milenijumuā€œ, organizovanu od strane GERMSa (Groupe d’ʒtude et de Recherche des MĆ©dias Symboliques), pod vođstvom Kiro Brunija (Ciro Bruni). JoÅ” opÅ”irnija verzija, pisana stilom koji je verovatno bio […]

Manifest afirmacionizma – Alen Badju