Šta vredi dobrota – Bertolt Breht [protesti/poezija]


1.

 

Šta vredi dobrota

Kad dobre odmah poubijaju, ili pogube one

Prema kojima su ovi dobri?

 

Šta vredi sloboda

Kada slobodni moraju da žive među neslobodnima?

 

Šta vredi razum

Kada samo bezumlje pribavlja hranu svakom potrebnu?

 

2.

 

Umesto da samo budete dobri, potrudite se

Da stvorite stanje koje omogućava dobrotu, još bolje:

Koje je čini izlišnom!

 

Umesto da samo budete slobodni, potrudite se

Da stvorite stanje koje oslobađa sve.

Pa čak i ljubav prema slobodi

Čini izlišnom!

 

Umesto da samo budete razumni, potrudite se

Da stvorite stanje u kome se bezumlje

Nikome ne isplati!

 

Preveo sa nemačkog Slobodan Glumac,

Bertolt Breht, Izabrane pesme, Nolit, Beograd, 1979.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *