Pohvala revolucionaru – Bertolt Breht [protesti/poezija]


Kada se pojača tlačenje,

Mnogi se obeshrabre.

No njegova hrabrost jača.

 

On organizuje svoju borbu

Za paru nadnice, za vodu za čaj

I za vlast u državi.

On pita svojinu:

Odakle si?

On pita nazore:

Kome koristite?

 

Tamo gde se uvek ćuti ā€“

On će progovoriti.

Tamo gde vlada tlačenje a govore o sudbini,

On će pomenuti imena.

 

Gde on sedne za sto ā€“

Za sto seda nezadovoljstvo,

Jelo postaje rđavo

I pada u oči da je soba mala.

 

Tamo gde ga oteraju ā€“

Odlazi pobuna, a odakle je oteran ā€“

Nemir ipak ostaje.

 

Preveo sa nemačkog Slobodan Glumac,

Bertolt Breht, Izabrane pesme, Nolit, Beograd, 1979.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *