Daily Archives: March 25, 2024


Reka Kolorado je najugroženija reka u Sjedinjenim Državamaā€”takođe, deo je moga tela. Ja nosim reku. To sam ja: ā€˜Aha Makav. Ovo nije metafora. Kad Mojave kaže, Inyech ā€˜Aha Makavch ithuum, mi kažemo kako se zovemo. Pričamo priču o svom postojanju. Reka teče posred moga tela. Do sada sam u svakoj […]

Natalie Diaz – Prva voda je telo [poezija]